Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

0225 79df

-imaginarythoughts-:

lolexpress:

When a body part falls asleep

This is the best gif to depict that feeling

Reposted fromyaruo yaruo viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
baboo
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viafindmehideme findmehideme
baboo
8988 92db 500
Reposted fromrol rol vialeimakid leimakid
baboo
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagirlsnightout girlsnightout
baboo
"You’ve been in a happy relationship with your wife for more than 20 years…it’s a rare thing in the Showbiz, so, what is your secret?"
Reposted frommikkelsen mikkelsen viafindmehideme findmehideme
baboo
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viafindmehideme findmehideme
baboo

July 05 2015

baboo
3433 5766 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeimakid leimakid
baboo
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viablack-angel black-angel
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

6944 65a8 500
Reposted frombackground background viatakemeout takemeout
5444 6785 500

July 03 2015

baboo
2371 9cb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablack-angel black-angel
baboo
7383 016d 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viablack-angel black-angel

May 30 2015

baboo
baboo

May 23 2015

baboo
Reposted fromdreamadream dreamadream viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl